Welcome visitor you can log in or create an account

Om Wedin Information

Malin Wedin, utvecklingsstrateg, marknadsekonom och journalist med erfarenhet inom PR, media och förlag både i operativ- och ledningsfunktion.
Sedan 2001 verksam inom området forskning, utbildning- och kompetensförsörjning med erfarenhet av större projekt vid Innventia, Mittuniversitetet och Örnsköldsviks kommun.
Kompetensområden; Utbildning, entrepenörskap, projektledning, grafisk teknik, kommunikation, marknadsföring, digitaltryck och nya affärsmodeller.

Offert och upphandling

Offerter och övrig information lämnas på begäran. Följer i övrigt BLFs cirkaprislista för och Journalistförbundets frilansrekommendation.

Leveransvillkor

Wedin Information och Malin Produktion följer i BLFs och Journalistförbundets frilansrekommendationer.

Länk till BLFs leveransvilkor

Copyright

Alla bilder är copyrightskyddade och får inte kopieras, avritas eller datamanipuleras. Negativ och färgoriginal är fotografens egendom om ej annat skriftligen överenskommits. Jag förbehåller mig rätten att lägga ut bilder på Internet och att göra skylt & utställningsbilder från mina fotograferingar om inte annat överenskommits. All privat och kommersiell kopiering är förbjuden.

Wedin Information    Solgårdsgatan 20A    891 34 Örnsköldsvik    070-625 78 56    malin.wedin@gmail.com