Welcome visitor you can log in or create an account

Tjänster

Betydelse i kommunikativa sammanhang ökar allt mer och min tidigare erfarenhet som både skrivande journalist och fotograf gör att jag har förståelse för texten och bildens roll i kommunikationen. Teknikutvecklingen ställer även nya krav på näringslivet i form av nya affärsmodeller och affärsmässighet. Den långa erfarenheten av att arbeta med kommunikation, journalistik och produktion inom förlag, dagspress och fackpress gör att jag är medveten om vilken typ av frågeställningar, krav på öppenhet, marknads- och kommunikationsstrategier som krävs i olika situationer och publiceringskanaler. 

Wedin Information    Solgårdsgatan 20A    891 34 Örnsköldsvik    070-625 78 56    malin.wedin@gmail.com