Welcome visitor you can log in or create an account

Projektledning

Behöver ni en extra resurs för att leda ert projekt eller aktivitet? Jag är en drivande, målinriktad projektledare med erfarenhet allt från större EU-projekt till grafiska projekt inom tidnings- och förlagsproduktion. Det kan handla om allt från att skriva projektansökningar till att genomföra hela eller delar av projektet. Några exempel på större projekt är:

Resurscenter för trycktekniska innovationer (2009-2012)
Etablering av tekniskt resurscenter för utveckling av innovativa tryckproduktionslösningar och tryckta produkter. Projektet ska ge möjligheter att vidareutveckla nya produkter och tjänster för att förädla basnäringen och nya kreativa näringar. EU-projekt regionala strukturfonden.

DigiPrint (2006-2008)
Forskning om affärsutveckling inom digitaltryck och medieföretag. EU-projekt regionala strukturfonden.

DPCOM (2002 - 2005)
EU-projekt regionala strukturfonden för att stärka forskningskapaciteten i regionen tillsammans med Digital Printing Center, Mittuniversitetet

Wedin Information    Solgårdsgatan 20A    891 34 Örnsköldsvik    070-625 78 56    malin.wedin@gmail.com