Welcome visitor you can log in or create an account

Utbildning - Kurser - Föreläsningar - Konferens

Från och med 2013-03-01 genomför vi utbildningar, kurser och konferenser och skräddarsyr dem efter era önskemål. Tveka inte att höra av er, slå en signal och berätta om era behov. Vi har ett brett nätverk och hjälper gärna till att genomföra uppdraget. Nedan är några exempel på vad vi i olika samarbeten genomfört under de senaste åren.

Workshop

Kreativitet och innovation i arbetslivet
Processbaserad idégenerering av produkter/tjänster utifrån organsiationens behov

Exempel på föreläsningar

Fånga ögonblicket - från porträtt till semesterbilder
Digitaltryckets möjligheter
Kommunikation i det nya medielandskapet

Uppdragsutbildning

Crossmedia i CS-paketet, 2 dagar
CrossMedia marknadsföring, 3 dagar
Vi har på uppdrag av arbetsförmedlingen genomfört/genomför följande kurser.
Konstgrafisk produktion med digitaltryck, 4 v, 2010
Konstgrafisk produktion med digitaltryck, 6 v, januari 2013 se bildspel

Högre utbildning

Initiatiivtagare och ansvarig för skapande, planering och genomförande av den 2-åriga utbildningen Grafisk produktionsledare inriktning digitaltryck vid Mittuniversitetet. Från 2007 - 2012 var jag programansvarig för utbildningen och undervisade även i följande kurser:
Projektledning och grafisk kommunikation
Grafisk teknik och tryckproduktion,
CrossMedia
Digitaltryck och affärsmodeller
Digital bild och tryck
Originalproduktion, typografi, form och materialval
Produktionskalkylering
Projektarbete

Wedin Information    Solgårdsgatan 20A    891 34 Örnsköldsvik    070-625 78 56    malin.wedin@gmail.com