Welcome visitor you can log in or create an account

Utveckling

Teknikutvecklingen ställer även nya krav på näringslivet i form av nya affärsmodeller och affärsmässighet. Att arbeta med förändringsarbete, komplexa frågeställningar och uppgifter som behöver lösas är stimulerande och ibland behövs ett bollplank eller en extra resurs i form av en projektledare som kan hjälpa till att driva processen framåt när det gäller utveckling av idéer, produkter och tjänster. Behöver du hjälp med:

Förstudie

Produktutveckling

Prototyp

Förändringsarbete

Affärsmodeller inom tryck och digitala media

Wedin Information    Solgårdsgatan 20A    891 34 Örnsköldsvik    070-625 78 56    malin.wedin@gmail.com